Next matches
25.04.19 Germany hockey - Austria hockey
25.04.19 Finland hockey - Sweden hockey
25.04.19 Kazakhstan hockey - Belarus hockey
24.04.19 Slovenia hockey - Italy hockey
24.04.19 Latvia hockey - Russia hockey
24.04.19 Lithuania hockey - Poland hockey
24.04.19 Latvia B hockey - Estonia hockey

Last results
23.04.19 Lithuania hockey - Poland hockey 5:6 OT
21.04.19 France hockey - Latvia hockey 2:0
21.04.19 Great Britain hockey - Hungary hockey 3:1
20.04.19 Italy hockey - Hungary hockey 1:6
20.04.19 Austria hockey - Slovakia hockey 1:2 penalties
20.04.19 Russia hockey - Switzerland hockey 5:1
19.04.19 Great Britain hockey - Italy hockey 2:5
19.04.19 France hockey - Latvia hockey 2:3 penalties
19.04.19 Austria hockey - Slovakia hockey 1:5
19.04.19 Finland hockey - Norway hockey 7:0