Last results
16.05.18 BC Samara - Spartak-Primorye 63:83
13.05.18 Spartak-Primorye - BC Samara 71:80
11.05.18 Spartak-Primorye - BC Samara 69:78
10.05.18 BC Novosibirsk - TEMP-SUMZ Revda 69:79
08.05.18 BC Samara - Spartak-Primorye 75:85
07.05.18 TEMP-SUMZ Revda - BC Novosibirsk 86:76
06.05.18 BC Samara - Spartak-Primorye 81:90
05.05.18 TEMP-SUMZ Revda - BC Novosibirsk 85:79
28.04.18 TEMP-SUMZ Revda - Spartak-Primorye 64:73
26.04.18 TEMP-SUMZ Revda - Spartak-Primorye 70:94