Last results
12.06.18 MFK Tyumen - MFK Sinara Ekaterinburg 3:2
09.06.18 MFK Sinara Ekaterinburg - MFK Tyumen 5:3
09.06.18 Sibiryak Novosibirsk - TTG-Yugra Yugorsk 0:3
08.06.18 MFK Sinara Ekaterinburg - MFK Tyumen 6:3
08.06.18 Sibiryak Novosibirsk - TTG-Yugra Yugorsk 3:1
05.06.18 MFK Tyumen - MFK Sinara Ekaterinburg 1:0
05.06.18 TTG-Yugra Yugorsk - Sibiryak Novosibirsk 4:2
04.06.18 MFK Tyumen - MFK Sinara Ekaterinburg 2:1
04.06.18 TTG-Yugra Yugorsk - Sibiryak Novosibirsk 3:1
28.05.18 Sibiryak Novosibirsk - MFK Tyumen 5:3