Last results

27.05.17 University Neva - Chekhovskie Medvedi 24:28
27.05.17 SKIF-Krasnodar - Dynamo Viktor Stavropol 28:23
26.05.17 SKIF-Krasnodar - Dynamo Viktor Stavropol 29:24
26.05.17 Kaustik - Permskie Medvedi 27:22
26.05.17 SGAU Saratov - Dinamo Astrakhan Handball 32:34
25.05.17 UOR No.2 Moscow - Ufimochka-UGNTU 22:27
25.05.17 Sungul Snezhinsk - Lokomotiv Chelyabinsk 35:28
24.05.17 Sungul Snezhinsk - Ufimochka-UGNTU 24:30
24.05.17 Lokomotiv Chelyabinsk - UOR No.2 Moscow 36:32
23.05.17 Chekhovskie Medvedi - University Neva 33:25

SKIF-Krasnodar vs Dynamo Viktor Stavropol, May 27, 2017

University Neva vs Chekhovskie Medvedi, May 27, 2017

SGAU Saratov vs Dinamo Astrakhan, May 26, 2017

Kaustik vs Permskie Medvedi, May 26, 2017

SKIF-Krasnodar vs Dynamo Viktor Stavropol, May 26, 2017

Sungul Snezhinsk vs Lokomotiv Chelyabinsk, May 25, 2017

UOR No.2 Moscow vs Ufimochka-UGNTU, May 25, 2017

Lokomotiv Chelyabinsk vs UOR No.2 Moscow, May 24, 2017

Sungul Snezhinsk vs Ufimochka-UGNTU, May 24, 2017

UOR No.2 Moscow vs Sungul Snezhinsk, May 23, 2017

Ufimochka-UGNTU vs Lokomotiv Chelyabinsk, May 23, 2017

Chekhovskie Medvedi vs University Neva, May 23, 2017

UOR No.2 Moscow vs Sungul Snezhinsk, May 23, 2017

Dinamo Astrakhan vs SGAU Saratov, May 22, 2017

Permskie Medvedi vs Kaustik, May 22, 2017

Dynamo Viktor Stavropol vs SKIF-Krasnodar, May 22, 2017

Chekhovskie Medvedi vs University Neva, May 22, 2017

University Neva vs SKIF-Krasnodar, May 17, 2017

Dinamo Astrakhan vs Kaustik, May 16, 2017

University Neva vs SKIF-Krasnodar, May 16, 2017

SGAU Saratov vs Permskie Medvedi, May 16, 2017

Chekhovskie Medvedi vs Dynamo Viktor Stavropol, May 16, 2017

UOR No.2 Moscow vs Ufimochka-UGNTU, May 15, 2017

Sungul Snezhinsk vs Lokomotiv Chelyabinsk, May 15, 2017

Lokomotiv Chelyabinsk vs UOR No.2 Moscow, May 14, 2017

Sungul Snezhinsk vs Ufimochka-UGNTU, May 14, 2017

Ufimochka-UGNTU vs Lokomotiv Chelyabinsk, May 13, 2017

UOR No.2 Moscow vs Sungul Snezhinsk, May 13, 2017

Kaustik vs Dinamo Astrakhan, May 12, 2017

SKIF-Krasnodar vs University Neva, May 12, 2017