Last results

23.09.16 Đồng Tâm Long An - Viettel FC 1:0 ET
18.09.16 Hanoi T&T - Thanh Hoa 2:0
18.09.16 Sanna Khánh Hòa FC - Than Quảng Ninh FC 3:1
18.09.16 QNK Quang Nam - Đồng Tâm Long An 6:2
18.09.16 Đồng Tháp FC - Da Nang 0:4
18.09.16 XSKT Cần Thơ - Binh Duong 0:0
18.09.16 Hai Phong - Song Lam Nghe An 3:0
18.09.16 Hoang Anh Gia Lai - Sài Gòn FC 1:3
11.09.16 Than Quảng Ninh FC - Hanoi T&T 0:1
11.09.16 Đồng Tâm Long An - Hai Phong 2:5

Đồng Tâm Long An vs Viettel, Sep 23, 2016

XSKT Cần Thơ vs Binh Duong, Sep 18, 2016

Đồng Tháp vs Da Nang, Sep 18, 2016

Sanna Khánh Hòa vs Than Quảng Ninh, Sep 18, 2016

Hai Phong vs Song Lam Nghe An, Sep 18, 2016

Hoang Anh Gia Lai vs Sài Gòn, Sep 18, 2016

QNK Quang Nam vs Đồng Tâm Long An, Sep 18, 2016

Hanoi T&T vs Thanh Hoa, Sep 18, 2016

Đồng Tâm Long An vs Hai Phong, Sep 11, 2016

Thanh Hoa vs Sanna Khánh Hòa, Sep 11, 2016

Than Quảng Ninh vs Hanoi T&T, Sep 11, 2016

Da Nang vs Hoang Anh Gia Lai, Sep 11, 2016

Sài Gòn vs Đồng Tháp, Sep 11, 2016

Song Lam Nghe An vs XSKT Cần Thơ, Sep 11, 2016

Binh Duong vs QNK Quang Nam, Sep 11, 2016

Hoang Anh Gia Lai vs Đồng Tháp, Sep 04, 2016

Thanh Hoa vs Than Quảng Ninh, Sep 04, 2016

Hanoi T&T vs Sanna Khánh Hòa, Sep 04, 2016

Da Nang vs Sài Gòn, Sep 04, 2016

Hai Phong vs QNK Quang Nam, Sep 04, 2016

Song Lam Nghe An vs Binh Duong, Sep 04, 2016

Đồng Tâm Long An vs XSKT Cần Thơ, Sep 04, 2016

Binh Duong vs Đồng Tâm Long An, Aug 28, 2016

QNK Quang Nam vs Song Lam Nghe An, Aug 28, 2016

Than Quảng Ninh vs Hoang Anh Gia Lai, Aug 28, 2016

XSKT Cần Thơ vs Hai Phong, Aug 28, 2016

Sài Gòn vs Hanoi T&T, Aug 27, 2016

Đồng Tháp vs Thanh Hoa, Aug 27, 2016

Sanna Khánh Hòa vs Da Nang, Aug 27, 2016

XSKT Cần Thơ vs Than Quảng Ninh, Aug 21, 2016