tennis ATP Toronto 2018-08-05 12:30:00
Evgeny Donskoy – Mikhail Youzhny – Win: 1 (1.7)