tennis ITF Tournaments 2018-08-07 03:00:00
Shuyue Ma – Kai-Lin Zhang – Win: 1 (2.88)