Last Abhishek Yelegar Results
Abhishek Yelegar10.01.18 Abhishek Yelegar - Ihsan Maulana Mustofa 0:2
06.09.17 Abhishek Yelegar - Lakshya Sen 0:2
05.09.17 Abhishek Yelegar - Adulrach Namkul 2:1
19.07.17 Abhishek Yelegar - Brice Leverdez 1:2
13.07.17 Abhishek Yelegar - Pablo Abian 1:2