Last Ajay Jayaram Results
Ajay Jayaram21.11.18 Ajay Jayaram - Harsheel Dani 1:2
05.10.18 Zii Jia Lee - Ajay Jayaram 2:0
04.10.18 Kim Bruun - Ajay Jayaram 0:2
03.10.18 Hashiru Shimono - Ajay Jayaram 1:2
04.09.18 Vicky Angga Saputra - Ajay Jayaram 2:0