Zhanibek Alimkhanuly vs Antony Fowler, Aug 08, 2016