Last Anura Prabhudesai Results
Anura Prabhudesai10.10.18 Xuefei Qi - Anura Prabhudesai 2:0
05.09.18 Anura Prabhudesai - Yu Jin Sim 0:2
29.08.18 Anura Prabhudesai - Xuefei Qi 1:2
13.06.18 Rachael Honderich - Anura Prabhudesai 2:0
23.05.18 Sayaka Takahashi - Anura Prabhudesai 2:0