Artem Harutyunyan vs Arthur Biyarslanov, Aug 14, 2016

Obada Alkasbeh vs Arthur Biyarslanov, Aug 11, 2016