Hyang Im Kim vs Jin Wei Goh, Jun 29, 2017

Yu Po Pai vs Hsin Lee Chia, Jun 29, 2017

Young Woong Ha vs Hyeok Jin Jeon, Jun 29, 2017

Khosit Phetpradab vs Seung Hoon Woo, Jun 29, 2017

Haruko Suzuki vs Yen Mei Ho, Jun 29, 2017

Giap Chin Goh vs Lin Yu Hsien, Jun 29, 2017

Daren Liew vs Jen Hao Hsu, Jun 29, 2017

Tien Chen Chou vs Han Chou Chu, Jun 29, 2017

Hsuan Yi Hsueh vs Tzu Wei Wang, Jun 29, 2017

Ga Eun Kim vs Ya Ching Hsu, Jun 29, 2017

Sri Krishna Priya Kudaravalli vs Shuo Yun Sung, Jun 29, 2017

Jia Min Yeo vs Saena Kawakami, Jun 29, 2017

Min Ji Lee vs Kim Na Young, Jun 29, 2017

Suppanyu Avihingsanon vs Wei Feng Chong, Jun 29, 2017

Zii Jia Lee vs Sameer Verma, Jun 29, 2017

Ryan Ng Zin Rei vs Po Wei Cheng, Jun 27, 2017

Chia Hung Lu vs Hyeok Jin Jeon, Jun 28, 2017

Hsuan-Yu Wendy Chen vs Haruko Suzuki, Jun 28, 2017

Chun Shih Kuei vs Jen Hao Hsu, Jun 28, 2017

Zii Jia Lee vs En Chia Chang, Jun 28, 2017

Hsuan-Yu Wendy Chen vs Ga Eun Kim, Jun 28, 2017

Abhishek Yelegar vs Seung Hoon Woo, Jun 28, 2017

Yin Chak Chan vs Daren Liew, Jun 28, 2017

Lin Yu Hsien vs Cham Chen, Jun 28, 2017

Young Woong Ha vs Harsheel Dani, Jun 28, 2017

Vladimir Malkov vs Han Chou Chu, Jun 28, 2017

Jia Min Yeo vs Fang Hu Ling, Jun 28, 2017

Natsuki Nidaira vs Hsin Lee Chia, Jun 28, 2017

Adulrach Namkul vs Hsuan Yi Hsueh, Jun 28, 2017

Ying Ying Lee vs Natsumi Shimoda, Jun 28, 2017