Last Bahrain Results

Bahrain15.11.16 Bahrain - Kyrgyzstan 0:0
09.11.16 United Arab Emirates - Bahrain 2:0
11.10.16 Oman - Bahrain 2:2
07.10.16 Philippines - Bahrain 1:3
04.09.16 Bahrain - Jordan 0:0

Bahrain vs Kyrgyzstan, Nov 15, 2016

Bahrain vs Kyrgyzstan, Nov 15, 2016

United Arab Emirates vs Bahrain, Nov 09, 2016

Oman vs Bahrain, Oct 11, 2016

Philippines vs Bahrain, Oct 07, 2016

Bahrain vs Jordan, Sep 04, 2016

Bahrain vs Singapore, Sep 01, 2016

Uzbekistan vs Bahrain, Mar 29, 2016

Bahrain vs Yemen, Mar 24, 2016

Bahrain vs Lebanon, Feb 05, 2016

North Korea vs Bahrain, Nov 17, 2015

Bahrain vs Philippines, Oct 13, 2015

Bahrain vs Uzbekistan, Oct 08, 2015

Yemen vs Bahrain, Sep 08, 2015

Bahrain vs North Korea, Sep 03, 2015

Philippines vs Bahrain, Jun 11, 2015

Thailand vs Bahrain, Jun 05, 2015

Bahrain vs Philippines, Mar 30, 2015

Bahrain vs Colombia, Mar 26, 2015

Qatar vs Bahrain, Jan 19, 2015

Bahrain vs United Arab Emirates, Jan 15, 2015

Iran vs Bahrain, Jan 11, 2015

Bahrain vs Jordan, Jan 04, 2015

Jordan vs Bahrain, Jan 04, 2015

Bahrain vs Saudi Arabia, Dec 30, 2014

Bahrain vs Iraq, Oct 14, 2014

Bahrain vs Uzbekistan, Oct 10, 2014

Uzbekistan vs Bahrain, Oct 10, 2014

Kuwait vs Bahrain, Sep 09, 2014

Bahrain vs Lebanon, Nov 09, 2013