3’s Company vs Ball Hogs, Aug 13, 2017

Tri State vs Power, Aug 13, 2017

Ghost Ballers vs 3 Headed Monsters, Aug 13, 2017

Killer 3’s vs Trilogy, Aug 13, 2017

Ball Hogs vs 3 Headed Monsters, Aug 06, 2017

Killer 3’s vs 3’s Company, Aug 06, 2017

Tri State vs Ghost Ballers, Aug 06, 2017

Trilogy vs Power, Aug 06, 2017