Fujian Xunxing vs Liaoning Dinosaurs, Jan 15, 2017

Jiangsu Dragons vs Shandong Golden Stars, Jan 15, 2017

Zhejiang Guangsha Lions vs Beikong Fly Dragons, Jan 15, 2017

Zhejiang Golden Bulls vs Beijing Ducks, Jan 15, 2017

Xinjiang Flying Tigers vs Shenzhen Leopards, Jan 15, 2017

Guangdong Southern Tigers vs Qingdao DoubleStar, Jan 16, 2017

Jilin Northeast Tigers vs Sichuan Blue Whales, Jan 15, 2017

Shanxi Zhongyu vs Shanghai Sharks, Jan 15, 2017

Guangzhou Long-Lions vs Bayi Rockets, Jan 15, 2017

Jiangsu Tongxi Monkey King vs Tianjin Ronggang, Jan 15, 2017

Shanxi Zhongyu vs Beikong Fly Dragons, Jan 13, 2017

Tianjin Ronggang vs Zhejiang Golden Bulls, Jan 13, 2017

Xinjiang Flying Tigers vs Guangdong Southern Tigers, Jan 13, 2017

Zhejiang Guangsha Lions vs Beijing Ducks, Jan 13, 2017

Shanghai Sharks vs Liaoning Dinosaurs, Jan 13, 2017

Guangzhou Long-Lions vs Qingdao DoubleStar, Jan 13, 2017

Sichuan Blue Whales vs Shenzhen Leopards, Jan 13, 2017

Bayi Rockets vs Jiangsu Dragons, Jan 13, 2017

Jiangsu Tongxi Monkey King vs Shandong Golden Stars, Jan 13, 2017

Fujian Xunxing vs Jilin Northeast Tigers, Jan 13, 2017

Xinjiang Flying Tigers vs Guangzhou Long-Lions, Jan 11, 2017

Bayi Rockets vs Jiangsu Tongxi Monkey King, Jan 11, 2017

Sichuan Blue Whales vs Guangdong Southern Tigers, Jan 11, 2017

Tianjin Ronggang vs Zhejiang Guangsha Lions, Jan 11, 2017

Shanghai Sharks vs Jilin Northeast Tigers, Jan 11, 2017

Qingdao DoubleStar vs Jiangsu Dragons, Jan 11, 2017

Beikong Fly Dragons vs Beijing Ducks, Jan 11, 2017

Liaoning Dinosaurs vs Shanxi Zhongyu, Jan 11, 2017

Shandong Golden Stars vs Zhejiang Golden Bulls, Jan 11, 2017

Shenzhen Leopards vs Fujian Xunxing, Jan 10, 2017