Shenzhen Leopards vs Guangdong Southern Tigers, Mar 19, 2017

Liaoning Dinosaurs vs Xinjiang Flying Tigers, Mar 19, 2017

Liaoning Dinosaurs vs Xinjiang Flying Tigers, Mar 17, 2017

Shenzhen Leopards vs Guangdong Southern Tigers, Mar 17, 2017

Liaoning Dinosaurs vs Xinjiang Flying Tigers, Mar 15, 2017

Shenzhen Leopards vs Guangdong Southern Tigers, Mar 15, 2017

Guangdong Southern Tigers vs Shenzhen Leopards, Mar 12, 2017

Xinjiang Flying Tigers vs Liaoning Dinosaurs, Mar 12, 2017

Guangdong Southern Tigers vs Shenzhen Leopards, Mar 10, 2017

Xinjiang Flying Tigers vs Liaoning Dinosaurs, Mar 10, 2017

Shanghai Sharks vs Shenzhen Leopards, Mar 05, 2017

Shenzhen Leopards vs Shanghai Sharks, Mar 03, 2017

Shandong Golden Stars vs Xinjiang Flying Tigers, Mar 03, 2017

Liaoning Dinosaurs vs Zhejiang Guangsha Lions, Mar 03, 2017

Shanghai Sharks vs Shenzhen Leopards, Mar 01, 2017

Xinjiang Flying Tigers vs Shandong Golden Stars, Mar 01, 2017

Guangdong Southern Tigers vs Sichuan Blue Whales, Mar 01, 2017

Zhejiang Guangsha Lions vs Liaoning Dinosaurs, Mar 01, 2017

Zhejiang Guangsha Lions vs Liaoning Dinosaurs, Feb 26, 2017

Shanghai Sharks vs Shenzhen Leopards, Feb 26, 2017

Xinjiang Flying Tigers vs Shandong Golden Stars, Feb 26, 2017

Guangdong Southern Tigers vs Sichuan Blue Whales, Feb 26, 2017

Shenzhen Leopards vs Shanghai Sharks, Feb 24, 2017

Shandong Golden Stars vs Xinjiang Flying Tigers, Feb 24, 2017

Sichuan Blue Whales vs Guangdong Southern Tigers, Feb 24, 2017

Liaoning Dinosaurs vs Zhejiang Guangsha Lions, Feb 24, 2017

Shenzhen Leopards vs Jiangsu Dragons, Feb 19, 2017

Zhejiang Guangsha Lions vs Shanghai Sharks, Feb 19, 2017

Beijing Ducks vs Sichuan Blue Whales, Feb 19, 2017

Shanxi Zhongyu vs Bayi Rockets, Feb 19, 2017