Shanxi Zhongyu vs Xinjiang Flying Tigers, Dec 07, 2016

Guangdong Southern Tigers vs Zhejiang Guangsha Lions, Dec 07, 2016

Bayi Rockets vs Fujian Xunxing, Dec 07, 2016

Jilin Northeast Tigers vs Beijing Ducks, Dec 07, 2016

Tianjin Ronggang vs Liaoning Dinosaurs, Dec 07, 2016

Qingdao DoubleStar vs Fujian Xunxing, Dec 04, 2016

Tianjin Ronggang vs Jilin Northeast Tigers, Dec 04, 2016

Guangzhou Long-Lions vs Zhejiang Guangsha Lions, Dec 04, 2016

Bayi Rockets vs Shanghai Sharks, Dec 04, 2016

Beijing Ducks vs Shenzhen Leopards, Dec 04, 2016

Beikong Fly Dragons vs Guangdong Southern Tigers, Dec 04, 2016

Xinjiang Flying Tigers vs Sichuan Blue Whales, Dec 04, 2016

Zhejiang Golden Bulls vs Jiangsu Dragons, Dec 04, 2016

Jiangsu Tongxi Monkey King vs Shanxi Zhongyu, Dec 04, 2016

Shandong Golden Stars vs Liaoning Dinosaurs, Dec 04, 2016

Fujian Xunxing vs Xinjiang Flying Tigers, Dec 02, 2016

Liaoning Dinosaurs vs Bayi Rockets, Dec 02, 2016

Zhejiang Guangsha Lions vs Jiangsu Dragons, Dec 02, 2016

Zhejiang Golden Bulls vs Jiangsu Tongxi Monkey King, Dec 02, 2016

Shandong Golden Stars vs Jilin Northeast Tigers, Dec 02, 2016

Sichuan Blue Whales vs Shanxi Zhongyu, Dec 02, 2016

Beijing Ducks vs Guangdong Southern Tigers, Dec 02, 2016

Guangzhou Long-Lions vs Beikong Fly Dragons, Dec 02, 2016

Qingdao DoubleStar vs Shanghai Sharks, Dec 02, 2016

Shenzhen Leopards vs Tianjin Ronggang, Dec 02, 2016

Shanxi Zhongyu vs Zhejiang Golden Bulls, Nov 30, 2016

Liaoning Dinosaurs vs Qingdao DoubleStar, Nov 30, 2016

Guangdong Southern Tigers vs Tianjin Ronggang, Nov 30, 2016

Beijing Ducks vs Guangzhou Long-Lions, Nov 30, 2016

Zhejiang Guangsha Lions vs Jiangsu Tongxi Monkey King, Nov 30, 2016