Vitaly Dunaytsev vs Chinzorig Baatarsukh, Aug 14, 2016

Thulasi Tharumalingam vs Chinzorig Baatarsukh, Aug 10, 2016