Last Dayne Kelly Results

Dayne Kelly09.08.16 Dayne Kelly - Benjamin Mitchell 0:2
20.07.16 Dayne Kelly - Adriana Perez 1:2
14.07.16 Dayne Kelly - Yoshihito Nishioka 0:2
13.07.16 Marinko Matosevic - Dayne Kelly 1:2
28.06.16 Dayne Kelly - Takanyi Garanganga 0:2

Blake Mott vs Dayne Kelly, Oct 24, 2016

Dayne Kelly vs Benjamin Mitchell, Aug 09, 2016

Dayne Kelly vs Benjamin Mitchell, Aug 08, 2016

Dayne Kelly vs Yoshihito Nishioka, Jul 14, 2016

Marinko Matosevic vs Dayne Kelly, Jul 13, 2016

Marinko Matosevic vs Dayne Kelly, Jul 12, 2016

Marinko Matosevic vs Dayne Kelly, Jul 11, 2016

Dayne Kelly vs Daniel Evans, Apr 26, 2016

Dayne Kelly vs Daniel Evans, Apr 27, 2016

Takuto Niki vs Dayne Kelly, Jan 31, 2016

Ivan Dodig vs Dayne Kelly, Jan 11, 2016

Ivan Dodig vs Dayne Kelly, Jan 10, 2016

Dudi Sela vs Dayne Kelly, Jan 05, 2016

Dudi Sela vs Dayne Kelly, Jan 06, 2016

Dayne Kelly vs Daniel Evans, Jan 04, 2016

Dayne Kelly vs Brydan Klein, Oct 27, 2015

Dayne Kelly vs Christopher O’Connell, Oct 26, 2015