Denis Shafikov vs Richard Commey, Dec 02, 2016

Rances Barthelemy vs Denis Shafikov, Dec 18, 2015