Qingdao DoubleStar vs Dongguan Leopards, Nov 04, 2015

Dongguan Leopards vs Foshan Dralions, Nov 01, 2015

Dongguan Leopards vs Guangdong Southern Tigers, Feb 12, 2015

Guangdong Southern Tigers vs Dongguan Leopards, Feb 10, 2015

Guangdong Southern Tigers vs Dongguan Leopards, Feb 08, 2015

Dongguan Leopards vs Guangdong Southern Tigers, Feb 06, 2015

Dongguan Leopards vs Beijing Ducks, Feb 01, 2015

Zhejiang Guangsha Lions vs Dongguan Leopards, Jan 30, 2015

Zhejiang Golden Bulls vs Dongguan Leopards, Jan 28, 2015

Bayi Rockets vs Dongguan Leopards, Jan 25, 2015

Dongguan Leopards vs Guangdong Southern Tigers, Jan 23, 2015

Shanghai Sharks vs Dongguan Leopards, Jan 21, 2015

Dongguan Leopards vs Jiangsu Dragons, Jan 14, 2015

Dongguan Leopards vs Jiangsu Tongxi Monkey King, Jan 11, 2015

Tianjin Ronggang vs Dongguan Leopards, Jan 09, 2015

Liaoning Dinosaurs vs Dongguan Leopards, Jan 07, 2015

Dongguan Leopards vs Xinjiang Flying Tigers, Jan 04, 2015

Dongguan Leopards vs Shanxi Zhongyu, Jan 02, 2015

Chongqing Dragons vs Dongguan Leopards, Dec 31, 2014

Sichuan Blue Whales vs Dongguan Leopards, Dec 28, 2014

Dongguan Leopards vs Foshan Dralions, Dec 26, 2014

Dongguan Leopards vs Fujian Xunxing, Dec 24, 2014

Qingdao DoubleStar vs Dongguan Leopards, Dec 21, 2014

Shandong Lions vs Dongguan Leopards, Dec 19, 2014

Dongguan Leopards vs Jilin Northeast Tigers, Dec 17, 2014

Beijing Ducks vs Dongguan Leopards, Dec 14, 2014

Dongguan Leopards vs Zhejiang Guangsha Lions, Dec 12, 2014

Dongguan Leopards vs Zhejiang Golden Bulls, Dec 10, 2014

Dongguan Leopards vs Bayi Rockets, Dec 07, 2014

Guangdong Southern Tigers vs Dongguan Leopards, Dec 05, 2014