Last Dzmitry Zhyrmont Results

Dzmitry Zhyrmont26.07.16 Blaz Kavcic - Dzmitry Zhyrmont 2:0
20.07.16 Dzmitry Zhyrmont - Luca Vanni 1:2
18.07.16 Dzmitry Zhyrmont - Andrea Vavassori 2:1
15.06.16 Shuichi Sekiguchi - Dzmitry Zhyrmont 2:1
07.06.16 Dzmitry Zhyrmont - Cedrik-Marcel Stebe 0:2

Blaz Kavcic vs Dzmitry Zhyrmont, Jul 26, 2016

Blaz Kavcic vs Dzmitry Zhyrmont, Jul 25, 2016

Dzmitry Zhyrmont vs Luca Vanni, Jul 20, 2016

Dzmitry Zhyrmont vs Andrea Vavassori, Jul 18, 2016

Shuichi Sekiguchi vs Dzmitry Zhyrmont, Jun 15, 2016

Giovanni Lapentti vs Dzmitry Zhyrmont, Jun 14, 2016

Dzmitry Zhyrmont vs Cedrik-Marcel Stebe, Jun 07, 2016

Diego Sebastian Schwartzman vs Dzmitry Zhyrmont, May 15, 2016

Dzmitry Zhyrmont vs Konstantin Kravchuk, Mar 17, 2016

Andrey Golubev vs Dzmitry Zhyrmont, Mar 16, 2016

Dzmitry Zhyrmont vs Gregoire Barrere, Feb 09, 2016

Dzmitry Zhyrmont vs Adam Pavlasek, Jan 15, 2016

Dzmitry Zhyrmont vs Adam Pavlasek, Jan 14, 2016

Liam Broady vs Dzmitry Zhyrmont, Jan 12, 2016

Liam Broady vs Dzmitry Zhyrmont, Jan 13, 2016

Dzmitry Zhyrmont vs Gerard Granollers, Jan 10, 2016

Dzmitry Zhyrmont vs Gerard Granollers, Jan 11, 2016

Andrey Kuznetsov vs Dzmitry Zhyrmont, Sep 17, 2015

Dzmitry Zhyrmont vs Barkin Yalcinkale, Sep 15, 2015

Dzmitry Zhyrmont vs Konstantin Kravchuk, Jul 28, 2015

Dzmitry Zhyrmont vs Konstantin Kravchuk, Jul 27, 2015

Dzmitry Zhyrmont vs Ruben Bemelmans, Jul 23, 2015

Dzmitry Zhyrmont vs Giacomo Miccini, Jul 22, 2015

Dzmitry Zhyrmont vs Giacomo Miccini, Jul 21, 2015

Marsel Ilhan vs Dzmitry Zhyrmont, Jul 19, 2015

Cem Ilkel vs Dzmitry Zhyrmont, Jul 17, 2015

Marco Chiudinelli vs Dzmitry Zhyrmont, May 21, 2015

Marco Chiudinelli vs Dzmitry Zhyrmont, May 20, 2015

Dzmitry Zhyrmont vs Ti Chen, May 19, 2015

Dzmitry Zhyrmont vs Ti Chen, May 18, 2015