Elvin Mamishzada vs Shakhobidin Zoirov, Aug 17, 2016

Elvin Mamishzada vs Olzhas Sattibayev, Aug 15, 2016