Gilberto Ramirez vs Gevorg Khatchikian, Nov 20, 2015