Rakhim Chakhkiev vs Giacobbe Fragomeni, Oct 24, 2014