Sanna Khánh Hòa vs Hà Nội, Apr 30, 2016

Hà Nội vs Đồng Tâm Long An, Apr 24, 2016

Hà Nội vs QNK Quang Nam, Apr 17, 2016

Song Lam Nghe An vs Hà Nội, Apr 10, 2016

Hà Nội vs Da Nang, Mar 13, 2016

Hanoi T&T vs Hà Nội, Mar 06, 2016

Đồng Tháp vs Hà Nội, Feb 28, 2016