Zhanibek Alimkhanuly vs Ilyas Abbadi, Aug 12, 2016