SaiPa vs Mashhad, Jan 23, 2017

Paykan vs Tractor Sazi, Jan 22, 2017

Sanat Naft vs Esteghlal, Jan 22, 2017

Machine Sazi Tabriz vs Saba Qom, Jan 22, 2017

SaiPa vs Zob Ahan, Jan 18, 2017

Foolad Khuzestan vs Persepolis, Jan 18, 2017

Esteghlal vs Esteghlal Khuzestan, Jan 17, 2017

Tractor Sazi vs Sanat Naft, Jan 17, 2017

Saba Qom vs Paykan, Jan 17, 2017

Mashhad vs Padideh Khorasan, Jan 18, 2017

Sepahan vs Naft Tehran, Jan 18, 2017

Gostaresh Foolad vs Machine Sazi Tabriz, Jan 18, 2017

Persepolis vs SaiPa, Jan 13, 2017

Zob Ahan vs Mashhad, Jan 13, 2017

Machine Sazi Tabriz vs Foolad Khuzestan, Jan 13, 2017

Padideh Khorasan vs Sepahan, Jan 13, 2017

Naft Tehran vs Esteghlal, Jan 12, 2017

Esteghlal Khuzestan vs Tractor Sazi, Jan 12, 2017

Paykan vs Gostaresh Foolad, Jan 12, 2017

Sanat Naft vs Saba Qom, Jan 11, 2017

Machine Sazi Tabriz vs SaiPa, Jan 08, 2017

Machine Sazi Tabriz vs SaiPa, Dec 29, 2016

Padideh Khorasan vs Zob Ahan, Dec 26, 2016

Sanat Naft vs Gostaresh Foolad, Dec 26, 2016

Naft Tehran vs Tractor Sazi, Dec 25, 2016

Sepahan vs Esteghlal, Dec 25, 2016

Machine Sazi Tabriz vs SaiPa, Dec 25, 2016

Esteghlal Khuzestan vs Saba Qom, Dec 23, 2016

Persepolis vs Mashhad, Dec 23, 2016

Paykan vs Foolad Khuzestan, Dec 23, 2016