Vanes Martirosyan vs Ishe Smith, Sep 12, 2015

Erislandy Lara vs Ishe Smith, Dec 12, 2014