Last Jan Choinski Results

Jan Choinski27.10.16 Andre Goransson - Jan Choinski 2:1
26.10.16 Gunther Matta - Jan Choinski 0:2
20.10.16 Rhyne Williams - Jan Choinski 2:0
19.10.16 Timothy Sah - Jan Choinski 0:2
29.09.16 Alejandro Gomez - Jan Choinski 2:0

Jan Choinski vs Sergiy Stakhovsky, Jun 07, 2016

Jan Choinski vs Inigo Cervantes, Jun 30, 2015

Jan Choinski vs Inigo Cervantes, Jun 29, 2015

Jan Choinski vs Marius Copil, May 11, 2015