Rakhim Chakhkiev vs Junior Anthony Wright, May 22, 2015