Kazma vs Khaitan, Feb 05, 2016

Al Naser vs Khaitan, Jan 29, 2016

Khaitan vs Al Salibikhaet, Jan 23, 2016

Al Kuwait vs Khaitan, Jan 16, 2016

Khaitan vs Al Jahra, Jan 09, 2016

Al-Arabi Doha vs Khaitan, Jan 01, 2016

Al Qadsia vs Khaitan, Dec 26, 2015

Khaitan vs Al Salmiya, Dec 11, 2015

Khaitan vs Al-Fahaheel, Dec 04, 2015

Al-Shabab vs Khaitan, Nov 24, 2015

Khaitan vs Al Yarmouk Meshref, Nov 20, 2015

Al Sahel vs Khaitan, Nov 07, 2015

Khaitan vs Kazma, Oct 31, 2015

Khaitan vs Al Naser, Oct 26, 2015

Khaitan vs Al Naser, Oct 24, 2015

Khaitan vs Al Salibikhaet, Oct 17, 2015

Khaitan vs Al Jahra, May 01, 2015

Khaitan vs Al Salmiya, Apr 24, 2015

Al Tadamun vs Khaitan, Apr 17, 2015

Kazma vs Khaitan, Apr 11, 2015

Khaitan vs Al-Shabab, Apr 03, 2015

Qadsia vs Khaitan, Mar 22, 2015

Al Yarmouk Meshref vs Khaitan, Mar 13, 2015

Khaitan vs Al Kuwait, Mar 07, 2015

Al Sahel vs Khaitan, Feb 27, 2015

Khaitan vs Al Naser, Feb 20, 2015

Khaitan vs Al-Arabi Doha, Feb 16, 2015

Khaitan vs Al-Arabi Doha, Feb 14, 2015

Al Salibikhaet vs Khaitan, Feb 07, 2015

Khaitan vs Al-Fahaheel, Jan 30, 2015