KPRF vs Yamal Novy Urengoy, Feb 14, 2015

KPRF vs Yamal Novy Urengoy, Feb 13, 2015

Novaja Generacija vs KPRF, Feb 05, 2015

KPRF vs Progress Glazov, Jan 23, 2015

Spartak Moscow vs KPRF, Jan 18, 2015

Spartak Moscow vs KPRF, Jan 17, 2015

KPRF vs MFK Sinara Ekaterinburg, Jan 10, 2015

KPRF vs MFK Sinara Ekaterinburg, Jan 09, 2015

KPRF vs Sibiryak, Dec 18, 2014

KPRF vs TTG-Yugra Yugorsk, Dec 13, 2014

KPRF vs TTG-Yugra Yugorsk, Dec 12, 2014

Politech St. Petersburg vs KPRF, Dec 07, 2014

Politech St. Petersburg vs KPRF, Dec 06, 2014

KPRF vs Dina Moscow, Nov 27, 2014

Mytischi vs KPRF, Nov 16, 2014

KPRF vs MFK Tyumen, Nov 04, 2014

KPRF vs MFK Tyumen, Nov 03, 2014

MFK Dinamo vs KPRF, Oct 17, 2014

MFK Dinamo vs KPRF, Oct 16, 2014

KPRF vs Norilsky Nickel, Oct 11, 2014

Yamal Novy Urengoy vs KPRF, Oct 03, 2014

KPRF vs Novaja Generacija, Sep 26, 2014

KPRF vs Novaja Generacija, Sep 25, 2014

Progress Glazov vs KPRF, Sep 20, 2014

Progress Glazov vs KPRF, Sep 19, 2014

KPRF vs Spartak Moscow, Sep 13, 2014

MFK Sinara Ekaterinburg vs KPRF, Sep 05, 2014

Sibiryak vs KPRF, Aug 31, 2014

Sibiryak vs KPRF, Aug 30, 2014

MFK Sinara Ekaterinburg vs KPRF, Apr 19, 2014