Kubrat Pulev vs Dereck Chisora, May 07, 2016

Kubrat Pulev vs George Arias, Oct 17, 2015

Wolodymyr Klitschko vs Kubrat Pulev, Nov 15, 2014

Wolodymyr Klitschko vs Kubrat Pulev, Sep 06, 2014