Mohammed Rabii vs Shakhram Giyasov, Aug 15, 2016

Mohammed Rabii vs Steven Gerard Donnelly, Aug 13, 2016

Mohammed Rabii vs Rayton Nduku Okwiri, Aug 11, 2016