Last Nozomi Okuhara Results
Nozomi Okuhara26.05.18 Nozomi Okuhara - Nitchaon Jindapol 2:0
25.05.18 Nozomi Okuhara - Jang Mi Lee 2:0
24.05.18 Nozomi Okuhara - Yu Po Pai 2:0
23.05.18 Nozomi Okuhara - Vaishnavi Reddy Jakka 2:0
20.05.18 Nozomi Okuhara - Michelle Li 2:0