Elvin Mamishzada vs Olzhas Sattibayev, Aug 15, 2016