Last Osaka Evessa Results

Osaka Evessa26.11.16 Osaka Evessa - Mitsubishi Diamond Dolphins Nagoya 90:88 OT (78:78)
24.11.16 SeaHorses Mikawa - Osaka Evessa 104:78
19.11.16 Osaka Evessa - Shiga Lakestars 68:79
18.11.16 Osaka Evessa - Shiga Lakestars 86:82
06.11.16 Ryukyu Golden Kings Okinawa - Osaka Evessa 85:86

Osaka Evessa vs Toyama Grouses, Dec 06, 2016

Osaka Evessa vs Toyama Grouses, Dec 05, 2016

Osaka Evessa vs Diamond Dolphins Nagoya, Nov 26, 2016

SeaHorses Mikawa vs Osaka Evessa, Nov 24, 2016

Osaka Evessa vs Shiga Lakestars, Nov 19, 2016

Osaka Evessa vs Shiga Lakestars, Nov 18, 2016

Ryukyu Golden Kings Okinawa vs Osaka Evessa, Nov 06, 2016

Ryukyu Golden Kings Okinawa vs Osaka Evessa, Nov 05, 2016

Osaka Evessa vs Kyoto Hannaryz, Oct 30, 2016

Osaka Evessa vs Kyoto Hannaryz, Oct 29, 2016

Shiga Lakestars vs Osaka Evessa, Oct 23, 2016

Shiga Lakestars vs Osaka Evessa, Oct 22, 2016

Ryukyu Golden Kings Okinawa vs Osaka Evessa, May 08, 2016

Ryukyu Golden Kings Okinawa vs Osaka Evessa, May 07, 2016

Shimane Susanoo Magic vs Osaka Evessa, Apr 30, 2016

Ryukyu Golden Kings Okinawa vs Osaka Evessa, Apr 24, 2016

Ryukyu Golden Kings Okinawa vs Osaka Evessa, Apr 23, 2016

Osaka Evessa vs Oita Heat Devils, Apr 17, 2016

Osaka Evessa vs Oita Heat Devils, Apr 16, 2016

Shiga Lakestars vs Osaka Evessa, Apr 10, 2016

Shiga Lakestars vs Osaka Evessa, Apr 09, 2016

Osaka Evessa vs Bambitious Nara, Mar 27, 2016

Osaka Evessa vs Bambitious Nara, Mar 26, 2016

Hiroshima Lightning vs Osaka Evessa, Mar 19, 2016

Hiroshima Lightning vs Osaka Evessa, Mar 18, 2016

Shimane Susanoo Magic vs Osaka Evessa, Mar 13, 2016

Shimane Susanoo Magic vs Osaka Evessa, Mar 12, 2016

Osaka Evessa vs Kyoto Hannaryz, Mar 06, 2016

Osaka Evessa vs Kyoto Hannaryz, Mar 05, 2016

Takamatsu Five Arrows vs Osaka Evessa, Feb 27, 2016