Peamwilai Laopeam vs Ingrit Lorena Valencia Victoria, Aug 16, 2016