Red Bull Salzburg vs Hockey Club Bolzano-Bozen, Apr 13, 2014

Hockey Club Bolzano-Bozen vs Red Bull Salzburg, Apr 11, 2014

Red Bull Salzburg vs Hockey Club Bolzano-Bozen, Apr 08, 2014

Hockey Club Bolzano-Bozen vs Red Bull Salzburg, Apr 06, 2014

Red Bull Salzburg vs Hockey Club Bolzano-Bozen, Apr 04, 2014

Red Bull Salzburg vs Black Wings Linz, Mar 28, 2014

Black Wings Linz vs Red Bull Salzburg, Mar 25, 2014

Red Bull Salzburg vs Black Wings Linz, Mar 23, 2014

Dornbirn vs Red Bull Salzburg, Mar 18, 2014

Red Bull Salzburg vs Dornbirn, Mar 16, 2014

Dornbirn vs Red Bull Salzburg, Mar 14, 2014

Red Bull Salzburg vs Dornbirn, Mar 11, 2014

Dornbirn vs Red Bull Salzburg, Mar 09, 2014

Red Bull Salzburg vs Dornbirn, Mar 07, 2014

Red Bull Salzburg vs Villacher SV, Mar 02, 2014

Hockey Club Bolzano-Bozen vs Red Bull Salzburg, Feb 28, 2014

Red Bull Salzburg vs Black Wings Linz, Feb 26, 2014

Vienna Capitals vs Red Bull Salzburg, Feb 24, 2014

Red Bull Salzburg vs Orli Znojmo, Feb 01, 2014

Orli Znojmo vs Red Bull Salzburg, Jan 30, 2014

Black Wings Linz vs Red Bull Salzburg, Jan 24, 2014

Red Bull Salzburg vs Vienna Capitals, Jan 21, 2014

Villacher SV vs Red Bull Salzburg, Jan 19, 2014

Red Bull Salzburg vs Hockey Club Bolzano-Bozen, Jan 17, 2014

TWK Innsbruck vs Red Bull Salzburg, Jan 12, 2014

Red Bull Salzburg vs SAPA Fehérvár AV 19, Jan 10, 2014

Black Wings Linz vs Red Bull Salzburg, Jan 07, 2014

Orli Znojmo vs Red Bull Salzburg, Jan 05, 2014

Red Bull Salzburg vs TWK Innsbruck, Jan 03, 2014

Red Bull Salzburg vs Dornbirn, Jan 01, 2014