MFK Sinara Ekaterinburg vs Ukhta, Mar 26, 2017

MFK Sinara Ekaterinburg vs Ukhta, Mar 25, 2017

Sibiryak vs KPRF, Mar 26, 2017

Norilsky Nickel vs TTG-Yugra Yugorsk, Mar 24, 2017

KPRF vs Novaja Generacija, Mar 19, 2017

TTG-Yugra Yugorsk vs MFK Tyumen, Mar 19, 2017

Dina Moscow vs MFK Sinara Ekaterinburg, Mar 18, 2017

Ukhta vs Sibiryak, Mar 19, 2017

Ukhta vs Sibiryak, Mar 18, 2017

Norilsky Nickel vs Dinamo Moscow, Mar 17, 2017

KPRF vs Novaja Generacija, Mar 18, 2017

Dina Moscow vs MFK Sinara Ekaterinburg, Mar 17, 2017

TTG-Yugra Yugorsk vs MFK Tyumen, Mar 18, 2017

Norilsky Nickel vs Dinamo Moscow, Mar 16, 2017

Norilsky Nickel vs MFK Sinara Ekaterinburg, Mar 12, 2017

Ukhta vs Progress Glazov, Mar 12, 2017

Sibiryak vs Dina Moscow, Mar 12, 2017

Dinamo Moscow vs KPRF, Mar 11, 2017

Novaja Generacija vs TTG-Yugra Yugorsk, Mar 11, 2017

Ukhta vs Progress Glazov, Mar 11, 2017

Sibiryak vs Dina Moscow, Mar 11, 2017

Novaja Generacija vs TTG-Yugra Yugorsk, Mar 10, 2017

Norilsky Nickel vs MFK Sinara Ekaterinburg, Mar 11, 2017

Dinamo Moscow vs KPRF, Mar 10, 2017

MFK Tyumen vs Novaja Generacija, Mar 04, 2017

TTG-Yugra Yugorsk vs Dinamo Moscow, Mar 04, 2017

KPRF vs MFK Sinara Ekaterinburg, Mar 04, 2017

Dina Moscow vs Progress Glazov, Mar 03, 2017

Progress Glazov vs Novaja Generacija, Feb 25, 2017

Ukhta vs Dina Moscow, Feb 18, 2017