TTG-Yugra Yugorsk vs MFK Sinara Ekaterinburg, Oct 23, 2016

KPRF vs Sibiryak, Oct 23, 2016

Norilsky Nickel vs Progress Glazov, Oct 23, 2016

Dina Moscow vs Ukhta, Oct 23, 2016

MFK Tyumen vs Dinamo Moscow, Oct 22, 2016

Dina Moscow vs Ukhta, Oct 22, 2016

Norilsky Nickel vs Progress Glazov, Oct 22, 2016

KPRF vs Sibiryak, Oct 22, 2016

MFK Tyumen vs Dinamo Moscow, Oct 21, 2016

TTG-Yugra Yugorsk vs MFK Sinara Ekaterinburg, Oct 22, 2016

Sibiryak vs TTG-Yugra Yugorsk, Oct 09, 2016

Dinamo Moscow vs Novaja Generacija, Oct 09, 2016

MFK Tyumen vs MFK Sinara Ekaterinburg, Oct 09, 2016

Ukhta vs Norilsky Nickel, Oct 09, 2016

Progress Glazov vs KPRF, Oct 08, 2016

Sibiryak vs TTG-Yugra Yugorsk, Oct 08, 2016

MFK Tyumen vs MFK Sinara Ekaterinburg, Oct 08, 2016

Dinamo Moscow vs Novaja Generacija, Oct 08, 2016

Ukhta vs Norilsky Nickel, Oct 08, 2016

Progress Glazov vs KPRF, Oct 07, 2016

Progress Glazov vs MFK Tyumen, Aug 21, 2016

MFK Sinara Ekaterinburg vs Dinamo Moscow, Aug 21, 2016

Sibiryak vs Novaja Generacija, Aug 21, 2016

Dina Moscow vs KPRF, Aug 20, 2016

Progress Glazov vs MFK Tyumen, Aug 20, 2016

MFK Sinara Ekaterinburg vs Dinamo Moscow, Aug 20, 2016

Sibiryak vs Novaja Generacija, Aug 20, 2016

TTG-Yugra Yugorsk vs Ukhta, Aug 19, 2016

Dina Moscow vs KPRF, Aug 19, 2016

TTG-Yugra Yugorsk vs Ukhta, Aug 18, 2016