SaiPa vs Persepolis, Feb 18, 2016

Sepahan vs SaiPa, Feb 12, 2016

SaiPa vs Esteghlal Khuzestan, Feb 07, 2016

Padideh Khorasan vs SaiPa, Feb 02, 2016

SaiPa vs Rah Ahan, Dec 31, 2015

Gostaresh Foolad vs SaiPa, Dec 27, 2015

Naft Tehran vs SaiPa, Dec 17, 2015

SaiPa vs Esteghlal Ahvaz, Dec 13, 2015

Esteghlal vs SaiPa, Nov 30, 2015

SaiPa vs Malavan, Nov 20, 2015

Siah Jamegan Khorasan vs SaiPa, Oct 31, 2015

SaiPa vs Saba Qom, Oct 27, 2015

Tractor Sazi vs SaiPa, Oct 20, 2015

SaiPa vs Zob Ahan, Oct 16, 2015

SaiPa vs Foolad Khuzestan, Sep 24, 2015

Persepolis vs SaiPa, Sep 16, 2015

SaiPa vs Sepahan, Aug 25, 2015

Esteghlal Khuzestan vs SaiPa, Aug 20, 2015

SaiPa vs Padideh Khorasan, Aug 14, 2015