Last Sam Baird Results

Sam Baird25.10.16 Sam Baird - Marco Fu 6:4
23.10.16 Sam Baird - Michael White 6:2
10.10.16 Sam Baird - Elliot Slessor 3:4
30.09.16 Sam Baird - Michael Georgiou 6:3
26.09.16 Sam Baird - Zhao Xintong 1:4

Sam Baird vs Shaun Murphy, Oct 26, 2016

Sam Baird vs Marco Fu, Oct 25, 2016

Sam Baird vs Marco Fu, Oct 24, 2016

Sam Baird vs Michael White, Oct 22, 2016

Sam Baird vs Michael White, Oct 23, 2016

Sam Baird vs Elliot Slessor, Oct 10, 2016

Sam Baird vs Michael Georgiou, Sep 30, 2016

Sam Baird vs Zhao Xintong, Sep 26, 2016

Sam Baird vs Kritsanut Lertsattayatthorn, Aug 31, 2016

Mark Selby vs Sam Baird, Aug 28, 2016

Sam Baird vs Nigel Bond, Jul 07, 2016

Sam Baird vs Jack Lisowski, Jul 06, 2016

Sam Baird vs Jack Lisowski, Jul 05, 2016

David Gilbert vs Sam Baird, Jun 22, 2016

Sam Baird vs Daniel Wells, Jun 03, 2016

Sam Baird vs Allan Taylor, Jun 01, 2016

Sam Baird vs Alex Borg, May 29, 2016

Sam Baird vs Mark Selby, Apr 23, 2016

Sam Baird vs Mark Selby, Apr 22, 2016

Michael White vs Sam Baird, Apr 18, 2016

Michael White vs Sam Baird, Apr 17, 2016

Liam Highfield vs Sam Baird, Apr 13, 2016

Liam Highfield vs Sam Baird, Apr 12, 2016

Sam Baird vs Tom Ford, Apr 11, 2016

Sam Baird vs Tom Ford, Apr 10, 2016

Sam Baird vs Thor Chuan Leong, Apr 08, 2016

Sam Baird vs Stuart Bingham, Mar 29, 2016

Mark King vs Sam Baird, Mar 23, 2016

Mark Selby vs Sam Baird, Feb 28, 2016

Sam Baird vs Michael White, Feb 26, 2016