Tony Harrison vs Sergey Rabchenko, Jul 30, 2016

Sergey Rabchenko vs Anthony Mundine, Nov 12, 2014