Wolodymyr Klitschko vs Tyson Fury, Nov 28, 2015

Tyson Fury vs Christian Hammer, Feb 28, 2015