BC Dnipro vs Mykolaiv, Oct 23, 2016

Zaporizhya vs Kryvbas, Oct 23, 2016

Kremin Kremenchuk vs Cherkaski Mavpy, Oct 22, 2016

BC Dnipro vs Kryvbas, Oct 21, 2016

Zaporizhya vs Mykolaiv, Oct 21, 2016

Khimik vs VolynBasket, Oct 21, 2016

Kremin Kremenchuk vs Budivelnyk, Oct 20, 2016

Polytechnic Kharkiv vs Cherkaski Mavpy, Oct 20, 2016

BIPA Odesa vs VolynBasket, Oct 19, 2016

Polytechnic Kharkiv vs Budivelnyk, Oct 18, 2016

Mykolaiv vs Kremin Kremenchuk, Oct 16, 2016

Kryvbas vs Polytechnic Kharkiv, Oct 16, 2016

Zaporizhya vs VolynBasket, Oct 16, 2016

Mykolaiv vs Polytechnic Kharkiv, Oct 14, 2016

Kryvbas vs Kremin Kremenchuk, Oct 14, 2016

BC Dnipro vs VolynBasket, Oct 14, 2016

Cherkaski Mavpy vs Khimik, Oct 14, 2016

Budivelnyk vs BIPA Odesa, Oct 14, 2016

Cherkaski Mavpy vs BIPA Odesa, Oct 12, 2016

Budivelnyk vs Khimik, Oct 12, 2016

Kremin Kremenchuk vs Zaporizhya, Oct 09, 2016

Khimik vs Mykolaiv, Oct 09, 2016

BIPA Odesa vs Kryvbas, Oct 09, 2016

Cherkaski Mavpy vs Budivelnyk, Oct 09, 2016

Polytechnic Kharkiv vs BC Dnipro, Oct 09, 2016

Kremin Kremenchuk vs BC Dnipro, Oct 07, 2016

BIPA Odesa vs Mykolaiv, Oct 07, 2016

Budivelnyk vs Cherkaski Mavpy, Oct 07, 2016

Khimik vs Kryvbas, Oct 07, 2016

Polytechnic Kharkiv vs Zaporizhya, Oct 07, 2016