BC Dnipro vs Zaporizhya, Jan 15, 2017

Kryvbas vs Mykolaiv, Jan 15, 2017

Kremin Kremenchuk vs Polytechnic Kharkiv, Jan 15, 2017

Khimik vs BIPA Odesa, Jan 14, 2017

Budivelnyk vs Cherkaski Mavpy, Jan 14, 2017

Kryvbas vs VolynBasket, Dec 28, 2016

VolynBasket vs Kryvbas, Dec 27, 2016

VolynBasket vs Mykolaiv, Dec 25, 2016

Polytechnic Kharkiv vs BIPA Odesa, Dec 25, 2016

BC Dnipro vs Cherkaski Mavpy, Dec 25, 2016

Zaporizhya vs Budivelnyk, Dec 25, 2016

Kremin Kremenchuk vs Khimik, Dec 25, 2016

Polytechnic Kharkiv vs Khimik, Dec 23, 2016

Kremin Kremenchuk vs BIPA Odesa, Dec 23, 2016

BC Dnipro vs Budivelnyk, Dec 23, 2016

Zaporizhya vs Cherkaski Mavpy, Dec 23, 2016

Kremin Kremenchuk vs Polytechnic Kharkiv, Dec 18, 2016

Mykolaiv vs Kryvbas, Dec 18, 2016

Zaporizhya vs BC Dnipro, Dec 18, 2016

Cherkaski Mavpy vs VolynBasket, Dec 17, 2016

Polytechnic Kharkiv vs Kremin Kremenchuk, Dec 16, 2016

Kryvbas vs Mykolaiv, Dec 16, 2016

BC Dnipro vs Zaporizhya, Dec 16, 2016

Khimik vs BIPA Odesa, Dec 16, 2016

Budivelnyk vs VolynBasket, Dec 15, 2016

BIPA Odesa vs Cherkaski Mavpy, Dec 11, 2016

Khimik vs Budivelnyk, Dec 11, 2016

VolynBasket vs Zaporizhya, Dec 11, 2016

Kremin Kremenchuk vs Mykolaiv, Dec 11, 2016

Polytechnic Kharkiv vs Kryvbas, Dec 11, 2016