Evgeny Tishchenko vs Vassiliy Levit, Aug 15, 2016

Vassiliy Levit vs Erislandy Savon, Aug 13, 2016

Vassiliy Levit vs Kennedy St Pierre, Aug 10, 2016

Vassiliy Levit vs Fengkai Yu, Aug 08, 2016