Hồ Chí Minh City vs Song Lam Nghe An, Jul 02, 2017

Binh Duong vs Da Nang, Jul 02, 2017

Than Quảng Ninh vs Đồng Tâm Long An, Jul 02, 2017

XSKT Cần Thơ vs Hai Phong, Jul 02, 2017

Thanh Hoa vs Hoang Anh Gia Lai, Jul 02, 2017

QNK Quang Nam vs Sài Gòn, Jul 02, 2017

Hanoi T&T vs Sanna Khánh Hòa, Jul 02, 2017

Binh Duong vs Sài Gòn, Jun 28, 2017

Hồ Chí Minh City vs Thanh Hoa, Jun 28, 2017

Than Quảng Ninh vs Sanna Khánh Hòa, Jun 28, 2017

Da Nang vs Hanoi T&T, Jun 28, 2017

Hai Phong vs Đồng Tâm Long An, Jun 28, 2017

QNK Quang Nam vs Song Lam Nghe An, Jun 28, 2017

XSKT Cần Thơ vs Hoang Anh Gia Lai, Jun 28, 2017

Thanh Hoa vs Da Nang, Jun 24, 2017

Hanoi T&T vs Hai Phong, Jun 24, 2017

Đồng Tâm Long An vs Hồ Chí Minh City, Jun 24, 2017

Sanna Khánh Hòa vs QNK Quang Nam, Jun 24, 2017

Song Lam Nghe An vs Than Quảng Ninh, Jun 24, 2017

Hoang Anh Gia Lai vs Binh Duong, Jun 24, 2017

Sài Gòn vs XSKT Cần Thơ, Jun 24, 2017

XSKT Cần Thơ vs Hanoi T&T, Jun 09, 2017

Thanh Hoa vs Than Quảng Ninh, Jun 09, 2017