Song Lam Nghe An vs Sanna Khánh Hòa, Jan 18, 2017

Sài Gòn vs Hồ Chí Minh City, Jan 18, 2017

Hai Phong vs Than Quảng Ninh, Jan 18, 2017

QNK Quang Nam vs Da Nang, Jan 18, 2017

Thanh Hoa vs Đồng Tâm Long An, Jan 18, 2017

XSKT Cần Thơ vs Binh Duong, Jan 18, 2017

Hanoi T&T vs Hoang Anh Gia Lai, Jan 18, 2017

Sanna Khánh Hòa vs Thanh Hoa, Jan 14, 2017

Song Lam Nghe An vs XSKT Cần Thơ, Jan 14, 2017

Sài Gòn vs Da Nang, Jan 14, 2017

Đồng Tâm Long An vs Binh Duong, Jan 13, 2017

Hoang Anh Gia Lai vs Hai Phong, Jan 13, 2017

Than Quảng Ninh vs Hồ Chí Minh City, Jan 13, 2017

QNK Quang Nam vs Hanoi T&T, Jan 13, 2017

Binh Duong vs Sanna Khánh Hòa, Jan 08, 2017

Thanh Hoa vs Song Lam Nghe An, Jan 08, 2017

Hồ Chí Minh City vs QNK Quang Nam, Jan 08, 2017

Hai Phong vs Sài Gòn, Jan 08, 2017

Hanoi T&T vs Than Quảng Ninh, Jan 07, 2017

Da Nang vs Hoang Anh Gia Lai, Jan 07, 2017

XSKT Cần Thơ vs Đồng Tâm Long An, Jan 07, 2017