Than Quảng Ninh vs Sài Gòn, Feb 26, 2017

Song Lam Nghe An vs Da Nang, Feb 26, 2017

Hanoi T&T vs Binh Duong, Feb 26, 2017

QNK Quang Nam vs Thanh Hoa, Feb 25, 2017

Đồng Tâm Long An vs Hoang Anh Gia Lai, Feb 25, 2017

Hồ Chí Minh City vs XSKT Cần Thơ, Feb 25, 2017

Sanna Khánh Hòa vs Hai Phong, Feb 24, 2017

Binh Duong vs Hoang Anh Gia Lai, Feb 19, 2017

Hồ Chí Minh City vs Đồng Tâm Long An, Feb 19, 2017

Than Quảng Ninh vs Song Lam Nghe An, Feb 19, 2017

QNK Quang Nam vs Sanna Khánh Hòa, Feb 18, 2017

Da Nang vs Thanh Hoa, Feb 18, 2017

XSKT Cần Thơ vs Sài Gòn, Feb 18, 2017

Hai Phong vs Hanoi T&T, Feb 16, 2017

Hoang Anh Gia Lai vs XSKT Cần Thơ, Feb 12, 2017

Sanna Khánh Hòa vs Than Quảng Ninh, Feb 12, 2017

Song Lam Nghe An vs QNK Quang Nam, Feb 12, 2017

Hanoi T&T vs Da Nang, Feb 11, 2017

Đồng Tâm Long An vs Hai Phong, Feb 11, 2017

Thanh Hoa vs Hồ Chí Minh City, Feb 11, 2017

Sài Gòn vs Binh Duong, Feb 11, 2017

Hồ Chí Minh City vs Hanoi T&T, Jan 22, 2017

Sanna Khánh Hòa vs XSKT Cần Thơ, Jan 22, 2017

Da Nang vs Hai Phong, Jan 22, 2017

Hoang Anh Gia Lai vs Sài Gòn, Jan 22, 2017

Đồng Tâm Long An vs Song Lam Nghe An, Jan 22, 2017

Binh Duong vs Thanh Hoa, Jan 22, 2017

Than Quảng Ninh vs QNK Quang Nam, Jan 22, 2017

Song Lam Nghe An vs Sanna Khánh Hòa, Jan 18, 2017

Sài Gòn vs Hồ Chí Minh City, Jan 18, 2017