Binh Duong vs Hai Phong, Apr 16, 2017

Hồ Chí Minh City vs Sanna Khánh Hòa, Apr 16, 2017

Than Quảng Ninh vs Hoang Anh Gia Lai, Apr 15, 2017

QNK Quang Nam vs Đồng Tâm Long An, Apr 15, 2017

XSKT Cần Thơ vs Da Nang, Apr 15, 2017

Thanh Hoa vs Sài Gòn, Apr 15, 2017

Hanoi T&T vs Song Lam Nghe An, Apr 14, 2017

Đồng Tâm Long An vs Than Quảng Ninh, Apr 09, 2017

Sanna Khánh Hòa vs Hanoi T&T, Apr 09, 2017

Da Nang vs Binh Duong, Apr 09, 2017

Hai Phong vs XSKT Cần Thơ, Apr 08, 2017

Song Lam Nghe An vs Hồ Chí Minh City, Apr 08, 2017

Hoang Anh Gia Lai vs Thanh Hoa, Apr 08, 2017

Sài Gòn vs QNK Quang Nam, Apr 07, 2017

Hoang Anh Gia Lai vs QNK Quang Nam, Apr 02, 2017

Da Nang vs Sanna Khánh Hòa, Apr 02, 2017

Hai Phong vs Song Lam Nghe An, Apr 02, 2017

Binh Duong vs Hồ Chí Minh City, Apr 02, 2017

Sài Gòn vs Đồng Tâm Long An, Apr 01, 2017

Đồng Tâm Long An vs Hanoi T&T, Mar 23, 2017

XSKT Cần Thơ vs Than Quảng Ninh, Mar 23, 2017

Hanoi T&T vs Thanh Hoa, Mar 19, 2017

Than Quảng Ninh vs Binh Duong, Mar 19, 2017

Đồng Tâm Long An vs Da Nang, Mar 19, 2017

Hồ Chí Minh City vs Hai Phong, Mar 18, 2017

Song Lam Nghe An vs Hoang Anh Gia Lai, Mar 18, 2017

Sanna Khánh Hòa vs Sài Gòn, Mar 18, 2017

QNK Quang Nam vs XSKT Cần Thơ, Mar 17, 2017

Sài Gòn vs Song Lam Nghe An, Mar 12, 2017

Hai Phong vs Thanh Hoa, Mar 12, 2017