Last Vishnu Vardhan Results

Vishnu Vardhan26.10.16 Dmitry Popko - Vishnu Vardhan 2:0
24.10.16 Vinayak Sharma Kaza - Vishnu Vardhan 0:2
11.10.16 Jiri Vesely - Vishnu Vardhan 2:1
31.08.16 Vishnu Vardhan - Ti Chen 0:2
14.06.16 Duck Hee Lee - Vishnu Vardhan 2:0

Dmitry Popko vs Vishnu Vardhan, Oct 26, 2016

Vinayak Sharma Kaza vs Vishnu Vardhan, Oct 24, 2016

Jiri Vesely vs Vishnu Vardhan, Oct 11, 2016

Jiri Vesely vs Vishnu Vardhan, Oct 10, 2016

Vishnu Vardhan vs Ti Chen, Aug 30, 2016

Vishnu Vardhan vs Ti Chen, Aug 31, 2016

Vishnu Vardhan vs Phassawit Burapharitta, Aug 29, 2016

Vishnu Vardhan vs Phassawit Burapharitta, Aug 28, 2016

Duck Hee Lee vs Vishnu Vardhan, Jun 14, 2016

Duck Hee Lee vs Vishnu Vardhan, Jun 13, 2016

Zhe Li vs Vishnu Vardhan, Feb 17, 2016

Vishnu Vardhan vs Adil Kalyanpur, Feb 16, 2016

James Ward vs Vishnu Vardhan, Oct 28, 2015

Vishnu Vardhan vs Egor Gerasimov, Oct 26, 2015

Ilya Ivashka vs Vishnu Vardhan, Oct 20, 2015

Ilya Ivashka vs Vishnu Vardhan, Oct 19, 2015