Vitaly Dunaytsev vs Fazliddin Gaibnazarov, Aug 19, 2016

Vitaly Dunaytsev vs Qianxun Hu, Aug 16, 2016

Vitaly Dunaytsev vs Chinzorig Baatarsukh, Aug 14, 2016