Last results
17.08.19 Mes Sungun FSC - Nagoya Oceans 0:2
17.08.19 AGMK Futsal - Thái Sơn Nam 4:6
15.08.19 AGMK Futsal - Mes Sungun FSC 3:7
15.08.19 Thái Sơn Nam - Nagoya Oceans 1:3
14.08.19 Thai Port Futsal Club - AGMK Futsal 3:4
14.08.19 Thái Sơn Nam - Shenzhen Nanling 5:1
14.08.19 Bank of Beirut SC - Mes Sungun FSC 2:3 OT
14.08.19 Nagoya Oceans - Vamos Mataram 3:1
12.08.19 Al Dhafra Futsal - Kazma SC Futsal 3:2
12.08.19 Mes Sungun FSC - Nagoya Oceans 2:3